Den omstridda trädgårdsbyn i Hjälmeskulla läggs snart fram för nytt beslut. Arkivfoto.

Planer på trädgårdsby läggs fram igen

Den omstridda trädgårdsbyn i Hjälmeskulla rullas fram för nytt beslut, när politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott träffas på fredag.

– Det kan nog bli en del olika åsikter om detta, säger kommunstyrelsens ordförande, Hans Forsberg (M).

Trädgårdsbyn i Hjälmeskulla har planerats sedan 2014, ett konceptboende med drygt ett dussintal villor för trädgårdsälskare och odlingsintresserade. Så har det presenterats i de skisser som varit aktuella vid tidigare försök att få igenom ett planprogram. Men grannarna i området har hela tiden varit kritiska. De menar att det handlar om ett förtäckt försök att bygga utanför detaljplan. Så sent som i höstas gjorde de en skrivelse till stadshuset, där de bland annat kritiserade bristen på information kring byggplanerna.

Nu ska det omstridda förslaget läggas fram för nytt beslut hos politikerna. Kommunstyrelsens ordförande, Hans Forsberg (M), tror att ärendet kan splittra politikerna.

– Detta är lite tveksamt, det handlar ju om ett bygge utanför planen, säger han, men betonar att han ännu inte läst in sig på alla handlingar i ärendet.

– Jag vet ju att det finns många inkomna synpunkter på detta, och jag vet att vägföreningen i området är emot. Och enligt den informationen jag har fått så har den sökande inte talat med grannarna, säger Hans Forsberg.

Så sent som i fredags skickades ännu en komplettering in till stadshuset inför det kommande beslutet. Det handlade om en karta där markägaren bakom exploateringen markerat hur grannarna i området ställer sig till byggplanerna.

– Jag vet att detta är omstritt, men jag vill ge en mer nyanserad bild av hur läget ser ut. Hittills är det ju bara de som är negativa som hörts mest, säger markägaren till Kungsbacka-Posten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott består bland annat av de fyra kommunalråden. Arbetsutskottet bereder och beslutar ärenden i ett tidigt skede av beslutsprocessen. Enligt uppgift är trädgårdsbyn i Hjälmeskulla ett av de ärenden som arbetsutskottet har på bordet när de sammanträder på fredag.

Läs mer: Trädgårdsbyns grannar hoppar av

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar