Personalkostnaderna i vården miljoner dyrare under pandemin

Under 2020 behövde Region Halland betala miljoner mer för övertid och inhyrd personal än året innan. Mest övertid jobbar sjuksköterskorna.