Person i Halland smittad av muterat coronavirus

På fredagen kunde region Halland konstatera att en person i regionen smittats av den smittsamma mutationen av coronaviruset som förekommer i Storbritannien.

En person med en muterad variant av coronaviruset har konstaterats i Halland. Det ska ha varit en person som varit på resa till Storbritannien, något som SVT Halland var först att skriva om.

Enligt Smittskydd Halland har personen satts i karantän och även de som personen bor ihop med är satta i förlängd karantän och ska provtas även om de inte har symptom.

Lämnar inte ut kommun

Kommunikationschefen Johanna Weichel-Steier uppger i ett mejl till Kungsbacka-Posten att man inte lämnar ut information om i vilken kommun personen bor i.

Är ni överraskade över att mutationen nått Halland?

Nej. Vi har sett att mutationen nått flera ställen och även kommit till Sverige efter att den upptäcktes, så det är inte förvånande, skriver hon i ett mejlet.

Inte överraskade

Till SVT Halland uppger smittskyddsläkaren i Region Halland Maria Ryberg Mo att det har varit väntat att enstaka fall skulle dyka upp även i Region Halland.

Hon säger att hon är oroad över upptäckten men att det inte ändrar orosnivån i regionen men att det vore bekymmersamt om det blev fler fall av den i regionen.

– Jag är oroad över det höga smittoläget i Halland.

Mer smittsam variant

Den muterade varianten av coronavirus som upptäckts i Storbritannien är betydligt mer smittsam än den variant som hittills förekommit i Sverige. Det är dock inte konstaterat att den ger en svårare sjukdom.

På Folkhälsomyndighetens hemsida uppmanas alla som vistats i Storbritannien eller Sydafrika och rest hem igen att stanna hemma i minst sju dagar,. Man ska även undvika kontakt med andra och testa sig så snart som möjlig efter att man återkommit till Sverige. Man ska även göra ett uppföljande test fem dagar efter ankomst. Även att övriga personer i hushållet ska stanna hemma i väntan på provsvar.

– De nya fallen påverkar inte Folkhälsomyndighetens riskbedömning av situationen. Men vi påminner om vikten av att alla resenärer följer de särskilda rekommendationer som gäller efter vistelse i Storbritannien och Sydafrika och att alla i samhället följer gällande råd och rekommendationer för att minska smittspridningen, säger Anders Tegnell, på FHM:s hemsida.

Karina Hansson

karina.hansson@kungsbackaposten.se