Patient skickades till akuten i taxi – var död vid ankomst

En läkaren på en vårdcentral i Kungsbacka har anmälts till Ivo sedan hen skickat en svårt sjuk patient i taxi till akuten. Patienten hann dö innan ankomsten till sjukhuset.

En privat vårdcentral i Kungsbacka har anmält en av sina egna läkare till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, sedan läkaren under kort tid varit inblandad i tre allvarliga allvarliga händelser på vårdcentralen som gjort att hen kan misstänkas vara en fara för patientsäkerheten.

Vid ett tillfälle ska läkaren ha skickat en väldigt sjuk patient till ett akuten med taxi. Patienten ska enligt anmälan till Ivo då ha haft kraftigt förhöjd sänka och akuta buksmärtor. Patienten hade även svårt att andas innan färden med taxin. Trots det gjorde läkaren ingen andra eller ny bedömning av patientens tillstånd, enligt anmälan. Patienten ska ha dött i taxin innan ankomsten till akuten.

Skickade hem två patienter med stroke

Vid två tillfällen ska läkaren ha skickat hem patienter med strokesymptom i stället för att göra en grundlig undersökning. Vid ett tillfälle krävde en anhörig remiss till sjukhus eftersom det fanns tydliga symptom på stroke. Läkaren skrev ut en remiss men gjorde ingen ny bedömning av patienten. I läkarens dokumentation framgår det inte att patienten först skickades hem och sedan, efter anhörigas påtryckningar, fick en remiss till sjukhus.

Den andra patienten sökte vård för ”högersidig känselnedsättning” men skickades hem utan grundlig undersökning. Patienten sökte dock vård tio dagar senare och då konstaterades att patienten hade fått en stroke. I anmälan skriver vårdcentralen att patienten skulle ha skickats till akuten under övervakning som om den hade stroke.

Enligt anmälan visar läkaren ingen förståelse för att hen gjort medicinska felbedömningar eller bristfälliga och i vissa fall felaktiga journalanteckningar.

”Uppskattar inte att bli ifrågasatt”

Medicinske chefen på vårdcentralen skickar med till Ivo, att ”det inte går att utesluta att det finns omständigheter som gör att personal inte vågar stå på sig om en förnyad bedömning. Det är uppenbart att läkaren inte uppskattar att bli ifrågasatt.”

Läkaren är nu avstängd från sin tjänst på vårdcentralen i avvaktan på beslut från Ivos utredning.

Karina Hansson

karina.hansson@kungsbackaposten.se