Patient fick inte hjärt- och lungräddning

Kungsbacka kommun har gjort en lex Maria-anmälan sedan en svårt sjuk patient med ett plötsligt hjärtstopp inte fick hjärt- och…