Patient återupplivades trots läkarens beslut

Kvinnan hade tillsammans med läkare bestämt att hon inte skulle återupplivas om hon fick ett akut hjärtstopp. Trots det var…