P-skivan kvar – i hela staden

Parkeringsskivan blir kvar – men tiden ändras. Nu kommer man att kunna stå en timme gratis med hjälp av den. Och den gäller i hela staden.

Nämnden för teknik hade möte under onsdagen. Då debatterades p-parkeringsskivan. Beslutet blev att p-skivan blir kvar, men den fria tiden halveras. Framöver kommer man kunna stå en timme utan att betala. Därefter kostar det pengar. P-snurran kommer att gälla i hela staden, inklusive på Inlag.

Undantaget är Lindens torg där det kommer att vara avgift hela tiden. Dessutom beslutades att ta bort parkeringarna på Kungsbacka torg i samband med att det nya parkeringshuset blir klart.

Det var alliansens förslag som gick igenom. Socialdemokraterna ville ta bort p-skivan och ville ha samma avgift i hela staden, men fick inget gehör för det.

På dagtid är taxan två kronor per timme och mellan 22-08 samt på söndagar är det gratis.

Centerpartiet la dessutom ett eget förslag om att föreningarna ska få ett så kallad boendekort som innebär att de kan stå gratis vid träningar och matcher på Inlagsområdet. Det ärendet kommer att behandlas separat längre fram.

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se