P-avgifter kan bli dubbelt så dyra

Ett tjänstemannaförslag ville fördubbla kommunens max-tak för p-avgift, från fem till tio kronor i timman. I tekniska nämnden bantades höjningen,…