”Otroligt osannolikt att det inte skulle bli rätt”

På valnatten räknades rösterna en första gång i vallokalerna. Nu ska rösterna kontrollräknas av länsstyrelsen enligt ett system som ska se till att inget blir fel.

Redan på valnatten räknades alla röster som kommit in i varje vallokal på valdagen men också de förtidsröster som skickats till vallokalerna i Kungsbacka och alla andra kommuner i Halland. Utifrån det fick man fram det första valresultatet till båda riksdag, kommuner och landsting(region). Men det finns röster kvar att räkna. Under onsdagen räknas de förtidsröster som inte hunnit fram till vallokalerna av valnämnden. Det handlar om brevröster och röster från ambassader men också förtidsröster som lämnats in i andra kommuner under valhelgen.

När de är klara skickas de, precis som rösterna från vallokalerna, i förslutna kassar till länsstyrelsen som har till uppgift att kontrollräkna alla röster i länet. På tisdagen började runt 60 personer i Halmstad att räkna länets röster. De jobbar i en förutbestämt ordning där de kontrollerar de röster som redan räknats men kollar också på personkryss. De granskar även blanka röster och delar upp rösterna på de partier som klumpats ihop under ”övriga partier”.

– Vi delar ut valkassar till varje rösträkningsgrupp som sitter fyra och fyra och räknar alla röster till riksdagen, kommun och landsting. Vi kontrollerar också alla röster som bedömts som ogiltiga där vi kan göra en annan bedömning och då giltigförklara röster, säger Julia Westerling länsjurist på länsstyrelsen i Halland.

När en rösträkningsgrupp är klar går samma valsedlar vidare till en kontrollräkningsgrupp. När de kontrollräknat är det registrerare som gör ytterligare en kontroll att rösterna stämmer innan de registreras och då rapporteras till Valmyndigheten.

Rapporter har dock kommit in om att det har begåtts fel i den preliminära rösträkningen som gjordes i vallokalerna. Bland annat ska ett valdistrikt i Västra Götalands län skickat in landstingsrösterna som riksdagsröster. Något som sedan upptäcktes. Men att det ska bli fel i det slutgiltiga rösträkningen som länsstyrelsen genomför tror inte Julia Westerling.

– Jag skulle säga att det är otroligt osannolikt att det inte skulle bli rätt hos oss. Vi kontrollerar rösterna tre gånger så det ska mycket till för att det ska bli fel. Det är klart att det finns en mänsklig faktor, men att det skulle bli något större fel är ytterst ovanligt.

En sak som länsstyrelsen kollar på särskilt är de röster som på valnatten märktes som ogiltiga.

Förhoppningen är att länsstyrelsen ska vara klar med rösträkningen till riksdagsvalet på fredag. Efter det räknas rösterna till kommunvalen som beräknas vara klara i början av nästa vecka medan landstingsvalet bör vara klart i slutet av nästa vecka.

Enligt Julia Westerling brukar inte det slutgiltiga resultatet skilja sig speciellt mycket från resultatet det preliminära.

– Man kan gå in och jämföra resultaten från 2014 på val.se. Det brukar inte skilja sig så mycket men om det hänger på bara några röster så är det klart att det kan hända något.

Redan på onsdagseftermiddagen är det troligt att det kommer ett uppdaterat preliminärt valresultat, där förtidsröster från utlandet och andra kommuner kommer att redovisas. Det återstår att se om förtidsrösterna kommer att påverka det mycket jämna läget mellan blocken.

Kajsa Lind