Östersjöalger upptäckta på Västkusten

Alger från Östersjön ska nu även ha nått Västkusten, och uppmärksammats så långt upp som Halmstad där de gröna ansamlingarna normalt sett inte blommar. Beroende på vindriktningen finns också risken att algerna tar sig längre norrut längs kusten.

Det bekräftas av Karin Valtinat, biträdande naturvårdsdirektör på länsstyrelsen i Halland, som dock ännu inte gått ut med någon offentlig varning för bad.

– Det är rent praktiskt normalt sett de enskilda kommunerna själva som ansvarar för sådan information och om hur det ser ut vid de egna badplatserna. Men vi pratade faktiskt om det så sent som i går att även vi förstås bör lägga ut information på vår hemsida om att alger upptäckts längs kusten, säger Karin Valtinat.

Beroende på vindriktning och strömmar finns också risk att algerna nu tar sig vidare norrut längs kusten.

– Vad jag förstått varierar det dock hur giftiga de är, men försiktighet vid bad bör förstås vidtas vad gäller framför allt små barn och hundar som kan bli magsjuka om de sväljer vatten, säger Karin Valtinat.

De blågröna algerna kan också ge hudutslag, ögonbesvär och huvudvärk.

– De kan ge exemliknande utslag som kliar men brukar gå över om man duschar. Den som är orolig kan även gå in på Naturvårdsverkets hemsida där det finns mer information både om hur algerna ser ut och vad man ska göra om man visar sjukdomssymptom, rekommenderar Karin Valtinat.

Enligt Naturvårdsverkets egen rekommendation bör man undvika att bada om vattnet är uppenbart grumlig eller färgat av ansamlingar av alger. Om siktdjupet är mindre än en meter kan det vara en varningssignal. På Havs och Vattenmyndighetens hemsida finns även mer information och uppgifter om inrapporterade uppgifter om algblomning vid svenska större badplatser.

Camilla Moestedt