Ordkrig om sex tillsynsärenden på fem veckor

En restaurang i Kungsbacka fick sex tillsynsärenden på fem veckor. Efter en varning från nämnden för miljö- och hälsoskydd skriver…