Trafiken är intensiv även vid middagstid en söndag. Bilarna svischar förbi bakom Bruno Sjöstrand och Peter Hermansson på Onsalavägen. Regeringen har nu vägens öde i sina händer. Foto: Clas-Göran Sandblom

Onsalavägens framtid ligger hos regeringen

Nu har Trafikverket nagelfarit de nitton överklaganden av arbetsplanen för väg 940. David Sjöstrand och hans Värna Onsala anses inte ha klagorätt.

– Den saken bestämmer inte Trafikverket, det gör regeringen, säger han efter beskedet från Kungsbacka-Nytt.

David Sjöstrand är vägmotståndarna personifierad och har satt sig på tvären i många år.

Själv berörs han inte av den nya vägen. Hans fastighet ligger väster om vägen mellan Gottskär och Vallda.

Trafikverket anser att klagoskriften från Värna Onsala ska avvisas.

Varför har du motarbetat planerna?

– Det går inte att twittersvara, jag har motiverat det på 35 sidor. Men de stora naturvärdena kommer att förstöras. De problem som finns kan lösas på annat sätt än att en ny väg byggs, säger han.

Inte stukad

Sjöstrand tror att föreningen har 200 anhängare men är osäker på siffran.

Trots verkets sågning tänker han åberopa miljölagen.

– Tveksamt om den nya vägen blir laglig, som planerna nu är. Vi ska se till så att den saken kommer att prövas enligt miljöbalken, säger han.

En av hans döttrar däremot, Josefin Sjöstrand, Lyngås, kommer att beröras. Vägen kommer att gå utmed hennes hästängar. För att dämpa olägenheter kommer en bullerramp att byggas där.

Olycksdrabbade

Peter Hermansson och Bruno Sjöstrand känner ökat hopp för en byggstart.

– Vi har väntat länge nog, säger Peter.

Båda bor utmed den hårt trafikerade vägen. Bruno har bilder i sin iPad på flera allvarliga trafikolyckor som inträffat utanför hans hus. En barnfamilj i en van voltade och landade på taket på hans tomt.

– Vi hade inte hunnit flytta in när en mc-förare flög in på tomten och dog. Två bilar har legat på taket vid brevlådan. En av dem fick taket intryckt men räddades av ambulanspersonal som såg vad som hänt och gjorde en U-sväng, säger han.

En annan bil gjorde en luftfärd och klöv en lyktstolpe tre meter från marken. Han visar bilder på ett utryckningsfordon som la sig på sidan.

– Det har säkert inträffat sex trafikolyckor bara utanför vårt hus, säger Bruno.

Hög profil

Peter bor längre ut på Onsalavägen. Både han och Bruno har råkat ut för att sopbilar vält och lagt sig på gångbanan – i Peters fall utanför en förskola.

Bruno Sjöstrand startade en grupp på Facebook och har nu 563 gillatryck. Peter Hermansson såg till att det också blev en hemsida för Ny Onsalaväg NU.

Gruppen har haft sina duster med vägmotståndarna.

Peter har hållit en hög profil i sina inlägg.

– Jag har valt att vara konfrontativ. Det har säkert retat. Jag är så trött på att det går så trögt, men motståndarna har inte svarat med samma medel.

Bruno och Peter är luttrade av att vägen inte ens påbörjats efter alla dessa år.

– Det är för tidigt att jubla, säger Peter.

Enligt Trafikverket bör sex överklaganden inte tas upp till prövning och myndigheten föreslår att regeringen avvisar dem. Det är några privatpersoner, Norrelunds vägförening, boende i Presse Park, och fastighetsägare i Skällared, samt Värna Onsala.

Övriga klaganden bör avslås. För dem finns en gnutta hopp, de ska läggas under luppen.

– Det kan finnas någon detalj som förbigåtts, säger Gunilla Renbjer, handläggare på Näringsdepartementet.

Clas-Göran Sandblom

Relaterade artiklar
Fler artiklar