Utredning pågår, är regeringens svar om överklagade Onsalavägen. Arkivfoto.

Onsalavägen är ”under utredning”

Nu svarar regeringen på Ola Johanssons (C) fråga om ja eller nej till Onsalavägen. Överklagandena är ”under utredning” och ärendet avgörs ”så snart som möjligt”.

– Väntat, säger Johansson.

Centerriksdagsmannen Ola Johansson ställde nyligen en riksdagsfråga om Onsalavägen till infrastrukturministern Tomas Eneroth (S). Frågan, som är skriftlig, var en uppföljning på en liknande frågeställning i somras.

Och Johansson ville nu veta vad som fanns kvar att utreda innan regeringen kan fatta beslut kring den överklagade arbetsplanen för Onsalavägen. Eneroth svarar nu att han inte kan föregå regeringens beslut, men att frågan bereds på precis samma sätt som alla andra regeringsärenden. ”Jag kan försäkra Ola Johansson om att arbetet med ärendena inom Regeringskansliet har fortskridit och att det är prioriterat att ärendena avgörs så snart som möjligt”, skriver Eneroth.

– Svaret var väl mer eller mindre väntat, men jag ville lyfta frågan igen. Nu vet de att det finns några Onsala- och Kungsbackabor som väntar på besked om hur det blir med den nya vägen, säger Ola Johansson.

Det är två ärenden kring Onsalavägen som ligger hos regeringen för beslut. Dels är det arbetsplanen för den nya vägen som överklagats, dels är det en planerad trafiklösning med rödljus på sträckan i Forsbäck. Region Halland har satt undan drygt 300 miljoner för en ny sträckning av Onsalavägen, pengar som har legat klara i flera år.

Johansson ser en fara i att beslutet drar ut på tiden.

– Jag har inte hört nåt ännu, men tar detta för lång tid finns alltid en risk att regionen tycker att det finns annat att satsa de pengarna på, säger han.

Mats H Ljungqvist

Relaterade artiklar
Fler artiklar