Omstritt tiggeri-beslut överklagas

En privatperson har överklagat fullmäktiges beslut om tillståndskrav för tiggare till förvaltningsrätten. De ska nu pröva om beslutet är lagligt. – Det strider mot yttrandefriheten, anser anmälaren.

Beslutet att införa krav på polistillstånd för ”passivt pengainsamlande” togs på fullmäktiges senaste möte. Det är en komplettering av kommunens lokala ordningsstadgar och införs från årsskiftet. I praktiken innebär det ett tiggeriförbud, eftersom framförallt romska EU-migranter inte kommer att kunna betala den avgift som krävs för polistillståndet.

Nu har en privatperson i Vallda överklagat kommunfullmäktiges beslut till förvaltningsrätten.

”Jag anser att kompletteringen bryter mot yttrandefriheten och bör därför upphävas. Enligt 1 § i Yttrandefrihetsgrundlagen framgår att ’Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag’, skriver anmälaren, Sebastian Larsson.

– Jag tycker helt enkelt att det är fel att kräva tillstånd för att be om hjälp, det kränker yttrandefriheten, säger han till Kungsbacka-Posten.

Han menar att krav på tillstånd eller förbud inte är ett konstruktivt sätt att hantera problemet.

– Det är så klart inte bra att människor tvingas tigga, men ett förbud gör inte att problemet försvinner. Det bara marginaliserar människor som redan befinner sig i utkanten av samhället. Och jag tycker det är fel att polisen, som redan har knappa resurser, ska tvingas lägga tid på att jaga tiggare i stället för grova brottslingar och våldtäktsmän, säger Larsson.

Förvaltningsrätten går nu vidare och begär in handlingar från kommunen för att kunna avgöra ärendet.

Debatten kring tiggeriet splittrade framför allt den styrande alliansen, där Moderaterna var drivande i förslaget, och fick stöd av Sverigedemokraterna och lokala Kungsbackaborna. Däremot var både Liberalerna och Centern hårda motståndare till ändringen i ordningsstadgan. Också oppositionen var kritiska till att Kungsbacka nu inför tillståndskrav för att tigga. Socialdemokraternas kommunalråd Eva Borg argumenterade i debatten att fattiga människor inte försvinner för att vi förbjuder dem.

Hon välkomnar att beslutet nu får en juridisk prövning.

– Jag har inte ändrat uppfattning och jag tycker det är bra om förvaltningsrätten får säga sitt om detta. Jag såg att tidningen Fokus tog upp frågan om Kungsbacka kommun och tiggeriförbud, jag tycker det är pinsamt att kommunen nämns i sådana sammanhang, säger hon.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se