Det ser mörkt ut för alla som vill flytta den omstridda kiosken. Fullmäktige väntas säga nej.

Omstridd kioskflytt når vägs ände

Det blir ingen flytt av den omstridda och kritiserade bruna torgkiosken. I dag väntas fullmäktige säga definitivt nej till det senaste och sista förslaget om att placera den på annat ställe.

Framför allt är det lokala partiet Kungsbackaborna som gjort kioskstriden till en profilfråga. Både 2013 och 2015 motionerade partiet om att flytta kiosken, som de kallar ”en extremt ful byggnad”. I mars förra året lade de ännu en motion till fullmäktige, med samma huvudsyfte som tidigare – att få ett ja på förslaget om att byggnaden tas bort och ställs på ett annat, mer lämpligt, ställe.

Men flyttkravet har haft svårt att vinna gehör. När frågan var uppe i kommunstyrelsen avslogs motionen om kioskflytt. Men det är kommunfullmäktige som har sista ordet och ikväll håller de sitt februarimöte. Där väntas kioskmotionen få ett definitivt avslag, med motiveringen att en flytt skulle bli både för omfattande och framför allt för dyr. I en utredning 2013, som tittade på flera olika alternativ, ansågs en flytt både dyr och framför allt svår. ”Möjlig argumentation mot detta alternativ är att man slösar med skattepengar och att man ger efter för en högljudd opinion som kanske inte representerar en majoritet av kommuninvånarna”, skrev teknikförvaltningens utredare Kerstin Lönnhag. Kostnaderna för en flytt uppskattades i utredningen till minst 900 000 kronor.

I sin senaste motion föreslog Kungsbackaborna att kiosken skulle placeras i närheten av det nya översvämningsskyddet vid Kungsmässan, i ett område som pekas ut som framtida temapark för barn och unga. Det lokala partiets grundare, Roger Larsson, har tidigare också samlat in flera tusen namnunderskrifter till stöd för att flytta kiosken, som anses förfula torget och dess omgivningar.

Läs mer: Sista striden om torgkiosken

Tyck till: Är det nog tjatat om torgkiosken nu?

Mats H Ljungqvist

0300-519 83

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar