Alléskolans framtid splittrar politikerna i stadshuset.

Nytt jätteprojekt hotar Alléskolan

Nu börjar kvarteret Ejdern planeras i stadshuset, en fortsättning på Väster om ån-projektet. Alléskolan kan vara ett av husen som måste rivas för att ge plats åt nybygget, en fråga som splittrar politikerna.

Ejdern är en fortsättning på det som kallas Väster om ån, där första delen är Valand, med 300 nya bostäder, som nu växer upp runt Varlaparkeringen. På andra sidan, där parkeringsplatsen ligger idag, ska bebyggelsen fortsätta, längs Sjöallén och ner mot Alléskolan.

Att starta upp planprogrammet beslutades i veckan av kommunledningen. Knäckfrågan blir om Alléskolan ska bevaras, eller rivas för att ge plats åt nybygget.

– Visst är det många som tycker det är en fin byggnad och vill behålla den. Men staden ska kunna utvecklas här också, och då måste Alléskolan bort, säger kommunstyrelsens ordförande, Hans Forsberg.

Han är väl medveten om att frågan splittrar.

– Jag vet att socialdemokraternas Eva Borg är av en annan uppfattning. Och hon är inte ensam, säger Forsberg.

Och Borg tycker att frågan om Alléskolans framtid måste utredas grundligt.

– Vi har inte så många gamla hus kvar i Kungsbacka och vi kan inte riva den bara för att den är gammal. det hade varit en sak om den var gammal och skruttig, det är den inte. Detta är ett utmärkt tillfälle att bevara och renovera upp Alléskolan när Ejdern ska bebyggas, säger hon.

Fördelar och nackdelar med att riva eller bevara Alléskolan ska nu utredas under arbetet med att ta fram ett planprogram för kvarteret Ejdern.

Hans Forsberg inser att frågan om Alléskolans framtid kan bli en het potatis i framtiden.

– Det är nog många som håller med Eva Borg, och jag tror detta kommer att bli en fråga som skär genom partierna, säger han.

Kvarteret Ejdern började planeras samtidigt med Valand-bygget. Där byggs cirka 300 lägenheter och tusentals kvadratmeter nya verksamhetslokaler. Hur Ejdern ska byggas är en av många frågor som ska besvaras i det kommande planprogrammet.

Mats H Ljungqvist

Tyck till: Riva eller bevara gamla Alléskolan?

Relaterade artiklar
Fler artiklar