Nytt direktiv kan ge mer cykelplatser på tåg

Europaparlamentet gav på torsdagen ett direktiv om att det ska finnas plats för minst åtta cyklar på samtliga tåg i unionen. Det kan också komma att märkas på Västtrafiks tåg i framtiden.

– Det som kan sägas om de här direktiven är att vi rättar oss till alla lagkrav och är väl insatta i vad som händer i branschen, säger Alice Roman, presskommunikatör på Västtrafik.

I dagsläget får man ta med sig cykel på Västtrafiks tåg i mån av plats. Tågen har lite olika utformning och även rullstolar och barnvagnar ska rymmas på tågen.

– Det är ju främst en säkerhetsfråga att ha öppna ytor och inte placera cyklar, vagnar och rullstolar på ytor där de kan innebära fara eller hindra framkomligheten för resenärerna ombord.

Anledningen till lagförslaget är att EU vill få sina medborgare att i högre utsträckning välja både kollektivtrafik och cykel istället för transport med bil.

– Internationella erfarenheter från Danmark och Nederländerna visar att detta ökar både tågresandet och cyklingen. Nu finns möjligheter att öka det klimatsmarta och hälsofrämjande resandet i Sverige ännu mer, säger Lars Strömberg, ordförande för intresseorganisationen Svensk cykling. 

En Sifo-undersökning visade att 42 procent av svenskarna skulle cykla mer om möjligheten att ta med sig cykeln på tåg var bättre. 

– Frågan ställdes innan elcykel-premien hade fått det stora genomslag som den nu har fått. Så potentialen för att att öka både tågresandet och cyklingen är förmodligen ännu större i dag. Till det kommer den stora effekt som detta beslut kan få för cykelturismen, säger Lars Strömberg.

Lagförslaget kan tidigast godkännas år 2020 efter att alla instanser i Bryssel och Luxemburg kommit överens, därefter kan de ta ytterligare två år innan kravet faktiskt gäller. Det bör dock noteras att kravet inte kommer gälla alla passagerartåg i bruk utan nya tåg och vilka krav som ska ställas på dem i upphandlingsprocesserna. Alice Roman vid Västtrafik betonar att de redan nu gör en rad andra åtgärder för att förenkla för cyklande regioninvånare.

– Vi har bland annat under året genomfört ett pilotprojekt med hyrcyklar i Borås som varit en del av vårt arbete inom kombinerad mobilitet. Cykelparkeringar i anslutning till våra hållplatser är ett annat exempel som vi arbetar med. Utöver investeringen i bättre hållplatser som vi genomför under nästa år görs en satsning på cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken. Bland annat kommer 30 cykelparkeringar att få nya tak, säger hon.

Gunnar Fägerlind