Nytt äldreboende i Särö

Kommunala Eksta tillsammans med Erlandsson Bygg ska bygga det nya äldreboendet i Särö. Kontraktet är värt 175 miljoner och bygget, med 80 nya lägenheter, ska stå klart 2020.

Det nya äldreboendet ska ersätta Bukärrsgården och får när det är färdigbyggt 80 nya lägenheter, med tillhörande gemensamhetsytor. Byggherre är kommunala fastighetsbolaget Eksta som ska driva projektet tillsammans med Erlandsson Bygg.

– Själva huset byggs enligt passivhuskriterierna, med stort inslag av solenergi, helt i linje med hur vi brukar bygga, säger Ekstas VD, Christer Kilersjö.

Tomten för det nya äldreboendet är en delvis kommunal fastighet på ängarna väster om Särö skola.

Avtalet är värt 175 miljoner och nybygget ska enligt planerna stå färdigt redan i juni 2020. När det nya boendet står klart ska Bukärrsgården, som är ett av de äldsta äldreboendena i kommunen, byggas om till vanliga lägenheter, en bristvara i dagens Särö.

I takt med att befolkningen blir allt äldre har Kungsbacka kommun på senare tid intensifierat planeringen för nya äldreboenden. Redan i september i år börjar inflyttningen i det nya äldreboendet i Sandlyckan i Kullavik, med 60 nya lägenheter. Också i utbyggnaden av den andra etappen bostäder i Björkris planeras för ett centralt äldreboende, men någon upphandling är ännu inte inledd.

Byggstart för det nya äldreboendet i Särö är ännu inte fastställd men kan i bästa fall ske någon gång i höst.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se