Nya parkeringsregler blir fråga för fullmäktige

Snart klubbar tekniska nämnden nya parkeringsregler, bland annat med förslaget att skrota p-skivan. Lokala partiet Kungsbackaborna vill ha en fullmäktigedebatt om p-reglerna, innan några beslut fattas.

Det är Kungsbackabornas grundare Roger Larsson som i en interpellation till fullmäktige vill ha en bredare debatt om de kommande parkeringsreglerna. Enligt vad som är känt från teknikförvaltningens utredningar så finns tankar om att korta gratistiden för parkering med P-skivan. Idag är det fritt att stå två timmar i innerstaden. I framtiden kan den skrotas, för att ersättas med 30 minuters gratisparkering i innerstaden.

Teknikförvaltningen menar att p-skivan missbrukas av bilister som flyttar bilen ett par centimeter, för att stå ytterligare två timmar. Med bara en halvtimmas p-tid skulle det inte löna sig. Handlarna kring innerstaden har dock hela tiden hyllat att deras kunder kan parkera gratis nära butikerna.

Men Roger Larsson skriver att innerstadens överlevnad är en fråga för hela Kungsbacka.

Vi bidrar ekonomiskt lika mycket för dess kostnader oavsett om man bor på gångavstånd och kan gå dit eller längst ut i någon kommundel och måste ta bilen, skriver han i interpellationen till tekniska nämndens ordförande.

Larsson föreslår att nya parkeringsregler ska debatteras i kommunfullmäktige, innan ett eventuellt beslut tas av tekniska nämnden, som formellt har ansvar för frågan.

En interpellation är en skriftlig fråga, från en ledamot till en ansvarig politiker i en folkvald församling, i detta fallet kommunfullmäktige i Kungsbacka.

Läs mer: Hög debatt om slopad p-skiva

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se