Nya Onsalavägen får ja

Regeringen avslår alla överklaganden och fastställer arbetsplanen för nya Onsalavägen. Det innebär att den drygt 60 år långa planeringen för en ny väg mellan Forsbäck och Rösan nu nått vägs ände.

Beslutet togs på regeringssammanträdet i onsdags, där flera överklaganden av nya Onsalavägens arbetsplan lades fram för regeringens prövning. Och regeringen avslog samtliga.

– Beslutet är att avslå överklagandena, något som i praktiken innebär en fastställelse av Trafikverkets arbetsplan och ett ja till Onsalavägen, bekräftar Gunilla Renbjer, handläggare på regeringskansliet och en av de tjänstemän som varit beredande när det gäller Onsalavägen.

Trafikverkets arbetsplan är slutpunkten på den 60 år långa planeringen kring en ny vägsträckning, men det var också den första delen som rent juridiskt var möjlig att överklaga. Arbetsplanen hade också överklagats av ett stort antal privatpersoner som drivit ärendet ända upp till regeringens prövning. Vägplaneringen har varit omstridd och bland annat organisationen ”Värna Onsala” har i många år arbetat för att stoppa dragningen av en ny väg. De har ansett att det i stället borde vara bättre att bygga ut den nuvarande vägen.

Men det har också funnits en motopinion som lobbat för den nya vägsträckningen. Peter Hermansson, som drivit webbsidan ”nyonsalaväg.nu”, och kampanjat för ett ”Ja till Onsalavägen” i sociala medier, är nöjd med beslutet.

– Det är bra att regeringen följer Trafikverket och slår fast att det bästa alternativet är en helt ny väg. Och det är en seger för demokratin och den demokratiska processen att det inte bara är de med mycket tid och pengar som ges möjlighet att påverka. Nu kan vi se fram emot ett första spadtag för en säkrare väg och en renare miljö i Onsala, säger han i en kommentar.

Tidigare i år avslog regeringen flera liknande överklaganden när det gäller om- och utbyggnad av Onsalavägen, men då sträckan mellan Forsbäck och E6.

Den nya Onsalavägen ska byggas i det vägreservat som Kungsbacka kommun skyddat i Onsala i drygt 60 år. Vägen ska byggas som omväxlande 2+1-väg till en kostnad av cirka 400 miljoner, pengar som finns avsatta i region Hallands budget för vägsatsningar.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se