Ny zonindelning klubbas i VG-regionen

Från 70 till tre zoner inom kollektivtrafiken är förslaget som nu går upp i regionfullmäktige i Västra Götaland. För pendlare i Kungsbacka betyder det att de även i fortsättningen hamnar utanför storstadszonen där Göteborg ingår.

Under flera år har Västtrafik och Västra Götalandsregionen arbetat för att minska antalet zoner inom kollektivtrafiken. I dag finns över 70 och vid införandet ska det vara nere på tre zoner för att förenkla resandet.

För kranskommuner runt Göteborg finns det vinnare och förlorare. Partille, Mölndal och Öckerö räknas med det nya systemet till röd zon där även Göteborg ingår.

Kungsbacka däremot ingår i en annan blå zon tillsammans med Ale, Lerum, Härryda och Kungälv. Det gör att det även i fortsättningen blir en resa över två zoner för Kungälvsbor som ska in till Göteborg och med det ingen prissänkning för periodkort i det nya zonsystemet.

De största vinnarna är pendlare inom de 37 övriga kommunerna i Västra Götaland som tillsammans bildar den tredje zonen. Som med den nya indelningen kan resa betydligt längre än tidigare utan att hamna i en ny zon.

Dessutom lägger Göteborgs stad 150 miljoner kronor för att hålla nere priserna i övriga kommuner. Pengarna gick tidigare till att subventionera göteborgarnas periodkort som nu får betala mer.

Kollektivtrafiknämnden föreslår om att regionfullmäktige ska godkänna förslaget vid sitt sammanträde den 9 oktober. Ett införande av det nya zonsystemet kan tidigast ske hösten 2020.

Björn Alm

Den föreslagna zonindelningen

Röd zon: Göteborg, Partille, Mölndal och Öckerö.

Blå zon: Kungälv, Ale, Lerum, Härryda och Kungsbacka.

Grön zon: Resterande 37 kommuner i Västra Götaland.