Ljudet på kommunfullmäktiges webb TV-sändningar behöver en bättre mikrofon. Arkivfoto.

Ny talarstol ska ge bättre ljud

Efter att kommunfullmäktiges möten börjat sändas i webb-TV höjs krav på bättre ljud från talarstolen.

– Det måste bli slut på viftandet med mikrofonen, skriver fullmäktiges andre vice ordförande, Kent Stenhammar (S).

Sen en tid tillbaka går det att se live-sändningar från fullmäktiges möten, via kommunens egen webb-TV. Men i synnerhet under vårens budgetdebatt drogs ljudet under sändningen med bristande teknisk kvalitet. TV-sändningarna från Kungsbackas fullmäktige är inte någon publikmagnet, men det fanns tittare som hörde av sig och kritiserade den dåliga sändningen. I dag justerar varje talare själv in mikrofonen innan sitt anförande, men Kungsbackas politiker är olika långa och mikrofontekniken är inte alltid i framkant. Framför allt märks bristerna direkt när de sänds på webben.

Nu tycker fullmäktiges andre vice ordförande, Kent Stenhammar (S), att något måste göras så att ljudtekniken hänger med när sammanträdena har börjat webb-sändas. I en motion föreslår Stenhammar att kommunen skaffar en mer modernt utrustad talarstol till salen. ”Det finns talarstolar som är höj- och sänkbara, med fast ljudmikrofon. En sådan borde installeras i fullmäktigesalen för att få slut på viftandet med mikrofonen”, skriver Stenhammar.

Förslaget ska nu formellt läggas fram för fullmäktige som får utreda och ta ett eventuellt beslut i frågan. Om en ny talarstol ska köpas in ska den enligt Stenhammars förslag börja användas tidigast hösten 2018.

Mats H Ljungqvist

Relaterade artiklar
Fler artiklar