Onsala herrgård har hamnat i rampljuset igen. Denna gång handlar det om att byggnaden ska bli ett stödboende och HVB-hem. Arkivfoto: Mats H Ljungqvist

Ny strid kring Onsala herrgård

Efter åren som flyktingboende ska Onsala Herrgård nu byggas om för att bli stödboende och HVB-hem i vårdföretaget Aleris regi. Men grannarna har överklagat bygglovet och rasar över att HVB-vård i herrgårdsidyllen hotar tryggheten i området.

Onsala Herrgård övergavs som flyktingboende för ungefär ett år sedan. Då dömdes verksamheten ut och kommunen avvecklade sitt kontrakt med boendet. Efter det har ägarna, ett fastighetsbolag med rötter i Norge, hittat en ny hyresgäst. Det är vårdföretaget Aleris som vill öppna ett stödboende och HVB-hem på herrgården. Herrgården beviljades också bygglov för ändrad användning så sent som i höstas.

Överklagade bygglovet

Men sedan blåste det upp till storm. Grannarna i bostadsrättsföreningen intill herrgården överklagade bygglovet och menade att ett HVB-hem i området är direkt olämpligt. Bland mycket annat fruktar de för sin egen säkerhet. ”Om verksamheten tillåts kommer vi kringboende att drabbas av kraftigt försämrad boendemiljö, med oro för säkerheten i vardagen och rädsla. Detta kommer särskilt att drabba barnfamiljer och äldre”, skriver föreningen.

De menar också att placeringen, i tätbebyggt område och med goda kommunikationer ”till ställen med enkel tillgång till sprit och andra droger bör vara mycket negativt för behandlingsresultaten”.

Minimera hot

I den ansökan Aleris gör till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, talar bolaget om att en viktig del av verksamheten handlar om att minimera hot och våld i verksamheten. Grannarna menar att det också bör göras en analys av behovet av risk- eller skyddsåtgärder för kringboende när det gäller våld.

Stellan Lindberg är en av de boende i den nybildade bostadsrättsföreningen granne med herrgården, och har deltagit i den arbetsgrupp i området som arbetat fram överklagandet.

Han förklarar att det de framför allt vänder sig emot är att etableringen strider mot kommunens egen detaljplan.

Ett grönområde

– Enligt den ska detta vara ett rekreationsområde, ett grönområde som ger ökad tillgång till natur och rekreation. Etableringen innebär ju att man frångår sin egen detaljplan, säger han.

Men det finns också en oro?

– Ja, man gör en riskanalys för de som ska arbeta i verksamheten, men ingen gör ju en riskanalys av hur detta påverkar oss kringboende. Detta är ett 55-plusboende, vi har barn och barnbarn, ingen kommer ju att låta dem springa själva ner till stranden om detta etableras, säger Stellan Lindberg.

Men det är inte bara grannarna i bostadsrätterna som oroas av planerna på HVB-hemmet. Kungsbacka-Posten har varit i kontakt med flera andra boende i området som menar att de är högst tveksamma till etableringen.

– Det här är inte alls en lämplig plats för en verksamhet med svåra psykosociala problem, säger en närboende som vill vara anonym.

Nu ska länsstyrelsen pröva om det överklagade bygglovet ska stå fast, eller om det ska upphävas och skickas tillbaka för en ny prövning i byggnadsnämnden i Kungsbacka. De klagande vill inte förutsäga vad de gör om utslaget inte går deras väg, utan förklarar att de i så fall tar ställning till det då.

Kristian Jørgensen på det norska ägarbolaget säger till Kungsbacka-Posten att de avvaktar länsstyrelsens avgörande.

– Vi kommer att rätta oss efter det utslag som länsstyrelsen och kommunen kommer fram till. Det handlar om att driva en verksamhet i ett villaområde, självklart tar vi detta på väldigt stort allvar, säger han.

Henrik Kennedy, pressansvarig på Aleris, medger att bolaget kunde varit bättre på att informera om det planerade HVB-boendet.

– Man kan väl egentligen inte informera för tidigt så vi kunde säkert gjort mer, så här i efterhand, säger han.

Behöver grannarna vara oroliga?

– Man måste alltid ha respekt för människors oro, men man ska också veta att vi driver flera boenden av den här typen sedan tidigare. I Vimmerby har vi ett liknande boende som ligger vägg i vägg med en förskola, ett annat ligger i närheten av en låg- och mellanstadieskola, utan problem. Vår erfarenhet är att många har frågor i samband med etableringen, men sedan när boendet är på plats så brukar det fungera väl, säger Henrik Kennedy.

På senare tid har frågan också blivit politisk. Lokala partiet Kungsbackaborna har skickat ut en enkät för att få veta vilken verksamhet grannarna vill se på Onsala Herrgård, för att eventuellt kunna påverka processens riktning.

Samtidigt är detta bara den senaste konflikten kring fastigheten Onsala Herrgård. Den tidigare huvudägaren kämpade i nästan ett decennium med att få tillstånd för att bygga ut. Planerna var att expandera herrgården med en utökad konferensanläggning och samtidigt bygga seniorboenden på tomterna intill. Grannarna protesterade och frågan splittrade Kungsbackas politiker. Efter flera långa juridiska strider avgjordes frågan till slut 2013 av miljööverdomstolen. De tidigare stolta utbyggnadsplanerna fick då bantas och av de planerade seniorboendena byggdes bara det som idag är en bostadsrättsförening.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.

Relaterade artiklar
Fler artiklar