Ny regel inför årets hummerpremiär

På måndag är det premiär för hummerfisket. Nytt för i år är att flyktöppningarna på hummertinorna måste vara större än tidigare.

Inför årets premiär, nästa måndag den 24 september, kommer det bara vara en stor regeländring. Större flyktöppningarna i tinorna krävs för att få fiska.

Betydligt fler regeländringar var det inför förra årets hummerfiske. Anledningen var att beståndet i Skagerak och Kattegatt ansågs vara för litet på Havs- och vattenmyndigheten.

– Beståndet var för lågt och med att sänka fisketrycket hoppas vi att honor ska kunna reproducera i alla fall en men gärna två gånger, säger Martin Rydgren, utredare på enheten för fiskereglering på Havs- och vattenmyndigheten.

Därför kortades säsongen till november för fritidsfiskare och december för yrkesfiskare. Antal hummertinor som fick användas minskades från sex för fritidsfiskare och 40 för yrkesfiskare. Dessutom höjdes minimåttet för humrar från 80 millimeter till 90 millimeter.

– Vi hoppas kunna se en förbättring av beståndet tack vare de nya reglerna, säger Rydgren.

Redan under förra året beslutades det om att flyktöppningarna på hummertinorna skulle förstoras. Tidigare var minsta storlek 54 millimeter, i år ska öppningarna minst vara 60 millimeter.

– Regeln hann inte införas förra året utan får träda i kraft till årets premiär, säger Rydgren.

Från och med måndagen den 17 september gäller också ett redskapsförbud. Det innebär att inga fiskeredskap får vara i sjön förutom sillgarn, makrillgarn och tinor för fiske efter havskräfta på minst 30 meters djup. Förbudet gäller i en vecka fram till hummerpremiären på måndagen den 24 september klockan 07.00.

Björn Alm