Lars Björkman på tekniska förvaltningen har arbetat med trafikfrågor och planering i decennier. Utredningen om att vända trafikflödet i innerstaden gjordes redan 1991. Nu kan den bli aktuell på nytt, när kvarteret Ejdern börjar planeras.

Ny bro kan vända trafikflödet

Kvarteret Valand, som nu växer upp på Varlaparkeringen, är bara början på Väster om Ån, Kungsbackas största stadsbyggnadsprojekt någonsin. De riktigt stora förändringarna väntas i etapp två, kvarteret Ejdern, som nu rullas fram för beslut.

Kommunstyrelsen har sagt ja till att starta upp planprogram för kvarteret Ejdern, tomten som ligger i princip granne med det som nu byggs på Varlaparkeringen. Kommunens ledande politiker lade dessutom till ett särskilt uppdrag: att utreda om Alléskolan ska ligga kvar, eller om den måste rivas för att ge plats åt bygget. Ordföranden i kommunstyrelsen, Hans Forsberg (M), är en av dem som anser att Alléskolan måste bort.

– Vi måste kunna utveckla staden här också, säger han.

Oppositionsledaren Eva Borg (S) har motsatt uppfattning.

– Vi kan inte bara riva alla gamla hus. I dag är man dessutom duktig på att rita den nya bebyggelsen runt det gamla, säger hon.

Stort grepp

Men kvarteret Ejdern handlar egentligen om så mycket mer än bara att bevara gamla Alléskolan.

För länge sedan sågs de båda kvarteren Ejdern och Valand som kusiner. Om de byggdes ut tillsammans skulle de bli ”Väster om Ån”, ett stadsomvandlingsprojekt som ”skulle förändra Kungsbackas skyline”. För att börja berätta historien behöver vi kasta oss tillbaka i tiden till mitten av 00-talet. Då kom de första förslagen om att bebygga området mellan Kungsmässan och ner till Skogsallén i Västra Villastaden. Och hade Kungsbacka inte drabbats av en rekordöversvämning efter ett 100-årsregn 2006, så kanske allt sett annorlunda ut.

Från början var det nämligen tänkt att fastighetsjätten Aranäs och kommunen skulle göra ett markbyte. Kvarteret Valand skulle kvittas mot Kungsgärdet strax norr om Lindälvsskolan. Kommunen skulle bygga äldreboende på Kungsgärdet och Aranäs skulle bygga och utveckla Valand.

Översvämning skrämde

Rekordöversvämningen satte Kungsgärdet under vatten, och kommunens intresse för markbytet svalnade. I stället inleddes förhandlingar om en ren markaffär, där Kungsbacka sålde kvarteret Valand till Aranäs. Men förhandlingarna blev både långa och hårda, bland annat kritiserades kommunen hårt för att de höjde markpriset sent i processen. Först i oktober 2016 togs första spadtaget för P-huset på Valand, det första av sammanlagt sju kvarter som byggs fram tills 2022.

Under tiden låg Kvarteret Ejdern mer eller mindre bortglömt.

Hans Forsberg medger utan omsvep att Ejdern hamnat efter i planeringen.

– Jag vet inte varför det blev så här, men i alla stadsbyggnadsprojekt så är det långa ledtider, förklarar han.

Men det är mängder av frågor som nu ska besvaras i planprogrammet. Framför allt gäller det vad som ska byggas, bostadsrätter eller hyresrätter, och hur stor andel som ska vara verksamhetslokaler, alltså butiker eller liknande.

– Mycket handlar ju också om genomförandet, ska vi utveckla hela området på en gång, eller dela upp det i mindre delar? Och ska vi ta in förslag som en anbudstävling, eller ska vi bara lägga ut ett uppdrag att ‘det här vill vi ha’ och hoppas att vi får in bra förslag? De frågorna måste in i planeringsprocessen, säger Forsberg.

Ännu ett p-hus

De kanske mest iögonenfallande delarna av kvarteret Ejdern lever dock kvar sedan de första skisserna 2005. Det handlar dels om ännu ett parkeringshus, ”för innerstadens behov”, men också om en ny broförbindelse över Kungsbackaån. Tanken är att lägga den någonstans i höjd med Hamntorget. Bron skulle ge stora fördelar för hela innerstaden.

– Med en ny bro kan man vända trafikriktningen i centrum. Förslaget om en ny bro vid Hamntorget finns på skisser redan 2007 och jag tycker det är ett bra förslag, säger Hans Forsberg.

Gammal plan

Men förslaget om att bygga en ny bro och vända trafiken har funnits längre än så.

Lars Björkman, idag samordnande trafikplanerare på teknikförvaltningen, var med redan när de första skisserna togs fram i en trafikutredning 1991. För Kungsbacka-Postens räkning har han dammat av en gammal arkivkopia av handlingen, prydligt inplastad i en pärm.

– Mycket har förändrats sedan vi tittade på detta. Aranässtaden är ju helt annorlunda nu och väster om ån fanns inte med alls, det är ju två nya pjäser som alstrar mycket mer trafik. Det vi tittade på då var att det var områden med stora p-anläggningar, på samma ställen där vi nu pratar p-hus. En del av det som kom fram då kan man säga att vi påbörjat, till exempel med gångfart runt torget. Men eftersom det inte funkar särskilt bra, det går lite för fort, då kanske det är gågata som är framtiden för Kungsbackas innersta kärna.

Hur stor bro behövs, kan den vara dubbelriktad?

– Ja, men det tror jag inte det finns behov av. Som jag ser det så handlar det om en enkelriktad bilbro med en dubbelriktad cykelbana.

Du har 25 års erfarenhet av trafikplanering i kommunen. Hinner du vara delaktig i denna utredningen också innan pensionen?

– Ja, det skulle jag tro. Om den görs inom 1,5 år, säger Lars Björkman.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar