Nu utrotas solabborrarna

Annebergs-dammen med den främmande fiskarten solabborre har tömts av länsstyrelsen. Fortfarande är det dock för tidigt att säga om hela beståndet utrotats.

– Vi kan tvingas improvisera lite, säger fiskerikonsulenten Mats Envall.

Tömningen skedde redan i slutet av förra veckan. Då satte länsstyrelsens personal upp ett fångstnät vid dammens utlopp och började släppa ut vattnet. Att den lilla nordamerikanska solabborren bildat bestånd blev uppenbart direkt. Fångstnätet fylldes snabbt av de små fiskarna som inte kom undan när vattnet flödade ut.

– Jag fick gå in och ösa undan dem med händerna ibland, för att inte nätet skulle sättas igen. Men jag misstänker att det handlar om årsungar, de flesta var ganska små, säger Mats Envall.

Årsungar betyder att det handlar om en årskull som sannolikt fötts under det senaste året. Och eftersom dammens geografi är som den är, går det inte att torrlägga den helt. En liten vattenspegel, som inte når utloppet blir kvar. Hur många solabborrar som räddar sig kvar där går inte att säga i nuläget.

– Nu har de ju dessutom regnat, annars kunde man hoppats på att vattnet skulle torka ut av värmen, säger Mats Envall.

Klart är dock att fiskarnas chanser att klara sig är tuffa. Redan har häger siktats runt dammen, en fågel som gärna plockar fisk i stillastående grunda vatten.

Hur det oönskade fiskbeståndet ska bekämpas ner till sista individ är ännu inte bestämt. Erfarenheterna är begränsade. Hittills är det bara länsstyrelsen i Jönköping som varit framgångsrika.

– Där användes en ammoniaklösning för att döda solabborrarna. Vi har kontakter med länsstyrelsen i Jönköping och vi får hjälp av Kungsbacka kommun. Men det kan bli så att vi tvingas improvisera en aning i det här arbetet, säger Mats Envall.

Solabborren i dammen i Anneberg tros komma från att någon eller några tömt sitt akvarium på innehåll. Arten, som normalt lever i Nordamerika, tycks dock snabbt ha börjat fortplanta sig i den lilla grunda dammen. Det som oroar är om fisken skulle ta sig ända ner till Kungsbackaån. Där skulle den kunna ställa till besvär för de bestånd av lax och havsöring som finns i vattendraget.

Sveriges Lantbruksuniversitet har i dagarna sjösatt ett projekt där man ska spåra dna från solabborrarna i både Kungbackaån och Lillån. Resultatet från de undersökningarna blir dock inte klart förrän tidigast i höst.

Läs mer: Torrläggning kan stoppa främmande fiskart

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se