Nu ska elbilar ge elkraft till kommunen

Kungsbacka blir först i Sverige med att testa den nya tekniken. Genom den ska stadens verksamheter kunna få energi från elbilarnas batterireserv – och därmed sänka sina elkostnader.

Tekniken kallas V2G, en förkortning av engelskans Vehicle to grid (”från fordon till elnät”). I enkla ordalag kommer den att möjliggöra för kommunens elbilar att dela med sig av sin överblivna energi till de kommunala verksamheterna, detta genom en dubbelriktad snabbladdare. Utöver att ladda bilen kan denna apparat också skicka elektricitet tillbaka, från batteriet till laddstolpen och, slutligen, in i en fastighet. Var energin behövs som bäst avgör en särskild styrenhet.

– Ström kan skickas på mikrosekunder, fram och tillbaka […] Det fungerar i andra länder, men vi är först i Sverige, enligt vad jag känner till, säger kommunens fordonsansvarige Christer Lindström till nyhetsbyrån TT.

I dag har Kungsbacka kommun 140 eldrivna fordon, till viIka tio laddstolpar ska resas invid kommunhuset i förstone. Förhoppningen är att tekniken i framtiden ska innebära en jämnare energianvändning för kommunen, men också att det ska leda till en ekonomisk besparing. Lindström beräknar att den V2G-utrustade fordonsflottan ska spara in omkring 10 000 kronor per år i elkostnad – per bil.

– När många kommer till jobbet mellan sju och åtta på morgonen och startar grejer går det åt väldigt mycket ström. Då kan man låna ström från bilen för att skära av den i toppen i förbrukningen, säger han.

Så småningom är planen, eller i alla fall drömmen, att Kungsbacka ska kunna lagra elen från sina solcellsparker i bilar och batterilager.

Tobias Holmgren

redaktion@kungsbackaposten.se