Nu ska barnen coronatestas

Nu får barn från sex år testas för corona, även om de bara har lindriga symtom. Region Halland följer alltså Folkhälsomyndighetens rekommendationer och redan nu kan vårdnadshavarna boka tid för test åt barnen.

Målet med utökad provtagning på barn är att minska onödig frånvaro i skolan. Efter ett negativt test kan barnet återgå till skolan, även om lättare symtom som snuva eller torrhosta kvarstår. Bättre kartläggning av viruset hoppas också leda till att minska smittspridningen.

Smittskydd Halland råder barn under skolålder att vara hemma från förskola utan testtagning vid sjukdom, och att man som förälder till barn mellan sex och tolv år själv avgör om ett test är lämpligt. Självprovtagning kan upplevas som obehagligt, och eftersom barn generellt har ett milt sjukdomsförlopp kan det räcka att vara hemma som vanligt under en förkylning, plus två dagar som symtomfri. Däremot bör barn över tolv år boka tid till självprovtagning vid misstanke om covid-19. Detta eftersom undervisningen blir viktigare ju äldre barnet är, och med tanke på att bekantskapskretsen tenderar vara mer utspridd hos tonåringar än småbarn.

Tidsbokning sker genom att man loggar in på 1177.se. Där finns möjlighet att välja någon av de tolv provtagningsplatser som erbjuds. En vårdnadshavare ska vara med och hjälpa barnet under testet.

Mia Sandblom

redaktion@kungsbackaposten.se