Nu lämnas ansvaret över

Föreningen Åsa kustpromenad har lämnat över skötseln av stråket till Kungsbacka kommun. Fortfarande finns pengar för en fortsättning, men problemet…