Nu bantas målet för bostadsbyggandet

Målet med 800 nya bostäder om året skrotas och vrids tillbaka till max 500. Samtidigt ska kommunen ta fram en…