Nedfallna träd påverkade trafiken

Under eftermiddagen har två träd fallit ner och blockerat vägar i Kungsbacka. Ett träd föll över Tostaredsvägen. – Vi får vara beredda på fler i blåsten, säger Mattias Kapocs på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Det första larmet kom vid 12-tiden då ett träd fallit ner på Sätilavägen i närheten av korsningen med Ålgårdavägen. Trädet hamnade över vägbanan och räddningstjänsten fick åka dit för att få undan trädet. Vid 13-tiden var trädet undanröjt och det gick att komma fram på vägen igen.

En stund senare kom ett nytt larm om ett träd på Tostaredsvägen i höjd med Gäddeviks naturreservat. Strax innan 14.00 var räddningstjänsten på plats för att röja undan trädet.

– Vi är kvar och försöker få undan det. Det låg rakt över vägbanan så det gick inte att köra förbi, säger Mattias Kapocs.

Under fredagseftermiddagen ska det blåsa upp rejält i Halland och Västra Götaland. I Västra Götaland har SMHI utfärdat en klass 2-varning men i Halland har det sänkts till en klass 1-varning. Det kan bli vindbyar från 21 m/s upp till 25/s vilket brukar innebära att grenar och enstaka träd knäcks.

Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Mattias Kapocs säger att räddningstjänsten har beredskap för de hårda vindarna.

– Vi har försökt ta lite höjd för det. Vi jobbar över hela regionen och har gott om personal, säger han.

Elvira Linderot