Servicenämndens ordförande Fredrik Hansson (C) vill se fler lokala odlare när kommunen handlar upp råvaror till storköken. Arkivfoto.

Närodlare ska lockas buda oftare

Kungsbacka kommun bjuder in lokala närodlare till möte. Målet är att få fler att lägga anbud på att sälja sina varor till storköken.

Kungsbacka har i flera år haft som mål att öka den lokala andelen av det som upphandlas till bland annat storköken. Men många av de mindre odlarna har varit svåra att locka in i den kommunala anbudsprocessen. Byråkratin kring att lägga ett bud upplevs ofta både krånglig och tidsödande, och de väljer inte sällan att sälja sina varor på andra, enklare sätt.

För att underlätta håller Kungsbacka kommun idag en träff med lokala odlare från närområdet, tillsammans med grossisterna från de större livsmedelsleverantörerna. Tanken är både att informera och locka fler att våga lämna anbud till kommunen.

– Målet är att vi ska ha mer närodlat i våra kök, så vi har bjudit in både våra duktiga odlare och några av grossisterna. Vi informerar om hur processen ser ut, förklarar Fredrik Hansson (C), ordförande i Servicenämnden och politisk ansvarig för upphandlingen.

Den kommunala upphandlingen är en minst sagt hårt reglerad verksamhet, som styrs av LOU, Lagen om offentlig upphandling. Hansson menar att kommunen ändå gjort så mycket de kan för att underlätta för mindre, lokala producenter.

– Vi gör vad vi kan, och vi har försökt att dela in anbuden i mindre tårtbitar, så att man inte ska behöva buda på allt. Men det kan ju också tänkas att odlare och grossister finner varandra på mötet och hittar nya vägar att samarbeta, säger Fredrik Hansson.

I dagsläget ligger andelen ekologiskt odlat som köps in till storköken på drygt en fjärdedel. Däremot har det varit svårare att få tag på närodlat. En anledning till det är EU-lagstiftningen, som inte tillåter att kommunen ställer krav på lokalt producerade livsmedel när de går ut med en upphandling.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar