Mystiskt buller från reningsverk

Reningsverket i Ölmanäs avger ett störande ljud, menar närboende i området. Men teknikförvaltningen hittar ingen felkälla, och miljöförvaltningen har avslutat…