Musikskolan kan konkurrensutsättas

Köerna för kulturskolans pianoundervisning har idag upp till två års kötid. Nu vill kulturnämnden konkurrensutsätta undervisningen och bjuda in privata aktörer. Men först måste fullmäktige skjuta till mer pengar.

Framför allt handlar det om att släppa in privata aktörer på kulturskolans undervisning i piano och konst, som i flera år plågats av platsbrist och långa köer. Men problemen uppstår periodvis också för andra konstformer och instrument. Nu har alliansmajoriteten i kulturnämnden klubbat ett principbeslut om att konkurrensutsätta undervisningen och införa kundvalssystem. I första hand för de lektioner och instrument som har flest sökande. I andra hand kan systemet utvidgas.

– I piano- och konstundervisningen är det flest barn som står i kö, och det är framför allt dem vi tittar på. De som har stått längst har köat i två år i dagsläget. Det är så klart inte roligt för föräldrar att få brev från oss att det inte finns plats, säger Per Graneld, chef på kulturskolan i Kungsbacka.

Just nu finns ungefär 360 sökande till att få plats i kulturskolans pianoklasser. När det gäller konst så har kurserna 160 sökande, men också teater- och gitarrundervisningen har för många sökande barn sett till antalet platser. Kulturskolan är öppen för ungdomar mellan 5 och 20, men många föräldrar väljer att anmäla sina barn så fort de börjar skolan.

Inspirationen för konkurrensutsättning och kundval har hämtats från Nacka kommun, som varit tidiga med att införa modellen.

– Lite förenklat kan man säga att de räknade ut vad varje elevplats på kulturskolan kostade och sen sade de att den privata aktör som ordnar undervisning får med sig de pengarna. Så avgiften är densamma i den kommunala som i den privata undervisningen, förklarar Per Graneld.

Ett kundvalssystem skulle kunna likna det som redan finns i till exempel skolan eller äldreomsorgen, där privata bolag driver undervisningen. Likadant skulle det på sikt kunna se ut för konst- eller teaterutbildningen.

Politikerna i kulturnämnden hoppas att de stora studieförbunden kan vara intresserade av att starta upp musik- eller kulturundervisning. Men det finns också möjligheter för rent privata aktörer, till exempel musiker, att starta eget och bli upphandlade entreprenörer med egna bolag.

Uppsidan är att kommunen kan bli av med köproblemen – en ofta återkommande kritik från föräldrar som vill att deras småttingar ska börja spela så tidigt som möjligt.

– I Nacka har man inget tak för hur många barn som får anmäla sig, däremot finns ett tak för hur många olika ämnen man får läsa på kulturskolan, säger Graneld.

Men det finns nedsidor också. Ingen vet hur systemet slår om och när det väl införs.

– Vi vet inte riktigt hur det kommer att om det blir väldigt många privata aktörer. Men de flesta anser nog att detta kan bli ett bra komplement, säger Per Graneld.

I tjänstemännens utredning till politikerna finns en noggrann och utförlig konsekvensanalys. Den slår fast att ett kundvalssystem ger ökad valfrihet och att både utbud och efterfrågan ökas. Utredarna menar också att det kan bli bättre för tımanställda musiklärare att jobba under mer ordnade, upphandlade former. Men de varnar också för att privata utförare kan ta alla de mest attraktiva och populära instrumenten. Då skulle kulturskolan bli kvar med resten av breddundervisningen. ”Kulturskolans betydande roll i det lokala kulturlivet kan bli mindre”, skriver utredarna.

Per Graneld ser dock med lugn och tillförsikt på ett eventuellt kundvalssystem.

– Vi ska nog klara den konkurrensen, säger han.

Kulturnämnden skickar nu förslaget vidare till kommunfullmäktige. I ett första steg, för att arbeta bort pianoköerna, behövs ett tillskott på 1,5 miljoner i kulturskolans budget. Det beslutet kan tas först i samband fullmäktiges budgetmöte, i juni nästa år. Om extrapengarna skjuts till kan kundvalssystemet för pianoundervisningen vara igång tidigast hösten 2020.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se