Så ska nya översvämningar stoppas

I en ny rapport från Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, lyfts Kungsbacka fram som särskilt hotat av framtida översvämningar. Men myndigheten hyllar också kommunens insatser.

– De jobbar väldigt bra med detta, säger Barbro Näslund-Landenmark, expert på MSB.

Rapporten är en del av arbetet med att hitta riskerna inför en framtid där högvatten och översvämningar är betydligt vanligare än idag. Bakgrunden är både ett EU-direktiv och regeringens insatser för att öka kunskapen om riskzonerna.

Kungsbacka finns med som en av 25 svenska orter som anses ligga särskilt illa till. Dels är Kungsbackaåns flöde en riskfaktor som pekas ut i studien. En annan, och kanske mer dramatisk, är havet. Hårda vindar, särskilt från sydväst, har en tendens att pressa in havsvattnet i fjorden, där det kan stiga långt upp på land.

Och kombinationen av de båda, med höga flöden i ån efter intensivt regnande, tillsammans med hårda sydvästvindar, låg till exempel bakom det så kallade hundraårsflödet 2006. Då svämmade Kungsbackaån över sina bräddar i ett högvattenflöde som statistiskt bedöms komma bara vart hundrade år. 2006 brakade ledningssystemet samman i delar av centralorten och vattenflödet översvämmade ett hundratal källare i Kungsbacka. Vissa försäkringstvister pågick i många år efter händelsen och kommunen har sedan dess sett över arbetet med att hålla åflödet stången.

– Kungsbacka pekades ut redan i den första studien 2011 som en av de 25 mest utsatta orterna i Sverige, säger Barbro Näslund-Landenmark, expert på MSB och en av dem som arbetat fram materialet.

– Men Kungsbacka har jobbat väldigt bra med att vidta åtgärder och hitta lösningar, tillsammans med länsstyrelsen, som är de som dagligen arbetar närmast kommunerna med att identifiera riskerna kring översvämningar, säger Näslund-Landenmark.

Hur ska materialet användas i framtiden?

– Det här är en information som ska användas för att förebygga och planera och vara ett underlag för riskhantering och beredskap, säger Barbro Näslund-Landenmark.

Studien går bland annat igenom hur Kungsbacka drabbas vid ett framtida värstascenario, och listar hur byggnader och annan infrastruktur kan drabbas och vilka risker som finns med detta. Mer än 5 000 personer bedöms påverkas av det MSB kallar BHF, ett ”beräknat högsta flöde för dagens klimat”, tillsammans med extremvattennivåer i havet. I det scenariot samverkar alla naturliga faktorer som går att förutspå, till exempel snösmältning, nederbörd och vattenmättad mark. I den modellen går Kungsbackaåns vatten långt upp på gatorna och översvämmar i princip hela närområdet till ån i centralorten. Men modellen är också något av en motsvarighet till meteorologernas ”perfekt storm”, där det krävs att i princip samtliga riskfaktorer samverkar på värsta tänkbara sätt.

– Men det är viktigt att veta hur det kan se ut i ett värstascenario. Kungsbacka är ju en av de kommuner som har erfarenhet av svåra översvämningar. I det arbetet har de kommit väldigt långt, säger Barbro Näslund-Landenmark.

Och högvattnet 2006 blev något av en väckarklocka för Kungsbacka kommun. En av de första omedelbara åtgärderna blev att detaljplaner ändrades när det gällde byggen i områden nära ån. Under de mest intensiva timmarna av högvattenflödet pressades vattnet långt upp i Kolla. Normerna om lägsta bygghöjd justerades uppåt i bland annat Kolla Parkstad och i Söderstaden.

Och kommunen har efter det lagt mycket krut på att hålla framför allt Kungsbackaån stången. Ett mobilt högvattenskydd köptes in, skärmar som snabbt kan monteras upp när vattenflödet stiger. Kungsbacka kommun installerade också ett digitalt varningssystem, där sensorer tidigt varnar för stigande flöde i ån.

I Signeskulle, hårt drabbat 2006, förstärktes nästan en kilometer av åbrinken, tillsammans med nybyggda skyddsvallar. I höjd med Kungsmässan och Borgmästargatan byggdes skyddsvallen ut till ett trädäck för vila och brygghäng under soliga dagar, ett bygge som belönades med arkitekturpriset. Översvämningsskyddet i Signeskulle kostade totalt runt 25 miljoner. I Kolla planeras i dagsläget ett liknande skydd mot framtida översvämningar, med ungefär samma prislapp. Någon total kostnad för att säkra centralorten mot högvatten finns inte. Men helt klart skulle det kunna handla om hundratals miljoner, kostnader som kommunens politiker gärna vill sprida.

Så när Kungsmässan nu ska byggas ut krävde kommunen ett samarbetsavtal med köpcentrats ägare Aranäs för att klubba detaljplanen. I avtalet måste Aranäs gå med på att betala hälften av framtida översvämningsskydd och förstärkningar av Kungsbackaån vid Kungsmässan.

Kommunstyrelsens ordförande, Hans Forsberg (M), hymlade inte med att det handlade om att få ner kommunens nota för högvattenskydd.

– Syftet med avtalet är att binda upp Aranäs att vara med och betala. Det är inte billigt, men än så länge finns det inte ens en uppskattning, i alla fall inte som jag har hört, sade Forsberg i samband med att avtalet blev känt. 

Underlagen i MSB:s studie ska nu processas vidare, bland annat genom nya datamodeller och mer djupgående kartläggningar över hur framtida flöden kan se ut. Senast om tre år ska en helt ny riskhanteringsplan vara framme, ett arbete som görs tillsammans med länsstyrelsen. Den ska bli ett nytt verktyg i kampen mot framtida högvattenflöden och översvämningar.

Och tekniska chefen i Kungsbacka kommun, Karl Lundgren, under vars fögderi mycket av översvämningskampen hamnar, har just nu fokus på det kommande översvämningsskyddet i Kolla.

– Det är det som är mest halvakut i nuläget, säger han.

Men redan finns redan planer på ännu större insatser i framtiden. För många av de senaste årens erfarenheter handlar om hur havet påverkar Kungsbackaån och åns flöde.

– Det har vi insett är en viktig del och det som egentligen påverkar mest. Tanken är att börja utreda nyttan av en större vattenreglering, som skyddar Kungsbacka stad, järnvägen och E6 de dagar som havet pressar på, säger Lundgren.

Det skulle kunna handla om ett system med luckor eller skärmar som stänger ut havet från att pressas upp i ån. Men det skulle också kräva avancerade pumpar för att pumpa ut åns vattenflöde, över skärmarna och ut i havet. Tekniken finns, både i europeiska storstäder, men också i halländska Viskans utlopp, eller för den delen Nordre Älv utanför Kungälv.

– Det är viktigt att inte tänka fel. Vi får ofta frågan om vi inte ska muddra ån för att öka flödet, men risken är då att det underlättar för havet att rinna uppåt när vinden pressar, säger Lundgren.

Mellan tumme och pekfinger, vad är prislappen på en sådan lösning?

– Det klarar jag inte att förutse i nuläget, det vore livsfarligt att uppge en sådan siffra så här tidigt, säger Karl Lundgren.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Översvämningar och högvatten

Under översvämningen i december 2006 uppmättes de högsta vattennivåerna någonsin vid Hamntorget och Signeskulle.

Motsvarande 90 millimeter regn föll då över Halland och Västsverige mellan den 10 och 11 december. Det var kulmen på en längre nederbördsperiod och den sammanföll med sydvästliga vindar som pressade havet in i ån.

I Signeskulle vattenfylldes mängder med villakällare när va-systemet brakade ihop av inträngande å-vatten.

Översvämningen 2006 kallades snart för ett 100-årsflöde, som statistiskt inträffar bara vart 100:e år. Det finns dock inga garantier för den tidsintervallen, det handlar bara om statistik.

Så ska vattnet hållas ute

I Kungsbackaåns övre delar finns numera ett system för att tidigt varna för höga vattenflöden. Kommunen har också en särskild datamodell för väderlägen som kan ge höga vattenflöden.

Bron vid Varla Stockar har rivits bort och ån har rensats från lågt växande träd ner mot Signeskulle. Där har också byggts en invallning för att stoppa vatten från att tränga upp i villaområdet, ett översvämningsskydd som fick kommunens arkitekturpris. Pumpstationen vid Signeskulle har också vallats in och säkrats.

Också på Kungsbackaåns västra sida, vid Kungsmässan, har invallningar gjorts, ett arbete som ska fortsätta i samband med köpcentrats utbyggnad.

Längre ner i Kolla planeras nu för liknande översvämningsskydd.

Kungsbacka kommun har också köpt in ett mobilt översvämningsskydd, skärmar som snabbt kan sättas upp för att stoppa vattenflöden.

Relaterade artiklar
Fler artiklar