MP vill utreda politikerlöner

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Miljöpartiet en ny utredning av politikernas arvoden. Partiet vill ha ett nytt beslut senast om tre år och föreslår att kommunalrådens ersättning ska kopplas till riksdagsmännens.

Miljöpartisternas förslag läggs i efterspelet till den uppslitande debatten inför nya arvodesregler i Kungsbacka. De klubbades i början av mars i kommunfullmäktige, efter ett förslag i den så kallade arvodeskommittén. Kommittén menade att de högsta politikerna måste ha en ersättning i nivå med de högsta tjänstemännen, eftersom det är politikerna som har det yttersta ansvaret.

Men de nya arvodena kritiserades snart hårt från flera håll. Att kommunalrådens nya ersättningar motsvarade nästan 20-procentiga löneökningar vållade stor upprördhet bland både kommunanställda och invånare. Debatten inför fullmäktigebeslutet visade också att många politiker hade dålig kunskap om hur underlaget till de nya löneförslagen arbetats fram.

När krutröken skingrats menar Miljöpartiet att det måste vara dags att ta fram mer lättbegripliga och rättvisa regler för arvoden till politiker. I motionen föreslås kommunfullmäktige tillsätta en beredning för att arbeta fram ett nytt förslag som kan klubbas inför mandatperioden som startar efter valet 2022.

Miljöpartisterna vill bland annat utreda hur fler ska kunna lockas att engagera sig politiskt och föreslår också att politikernas arvoden borde bygga på procentsatser av riksdagsmännens löner i stället för egna lönekonstruktioner för just Kungsbacka.

Att sätta politikerarvoden efter riksdagens löner är i kommunsverige en relativt vanlig konstruktion för att avgöra arvodesfrågan till de lokala folkvalda.

Läs mer:Chockhöjning av politikernas löner

och Tuff debatt om politikerlöner

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se