Mögel stänger förskola

Ögärdets förskola stängs temporärt. Anledningen är att man hittat svartmögel i två utrymmen. Nu ska en utredning genomföras för att se hur utbrett problemet är.

Fler skolbyggnader i Kungsbacka kommun har haft problem med mögel. Speciellt i Fjäråsområdet. Nu har det även drabbat Ögärdets förskola.

Anställda har haft problem med luftvägarna och efter kontroll visade det sig finnas låga halter av svartmögel i två utrymmen.

Eftersom det inte är lämpligt att vistas i lokalerna under tiden saneringen pågår, kommer barnen att erbjudas plats i andra skollokaler i Fjäråsområdet.

– Vi utreder nu hela byggnadens status vad gäller mögelsporer. Inom två veckor beräknar vi få svar på utredningen. Därefter kan sanering påbörjas och en tidplan upprättas, säger Mats Söderström, enhetschef fastighet service.

Kommunen meddelar också att verksamheten i den paviljong som nyligen placerats intill den gamla byggnaden inte påverkas.

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se