Miljöbeslut kan vara olagliga

En mängd beslut fattade av miljönämnden kan vara olagliga. Anledningen är att man slarvat med delegeringsförteckningen. Personer som drabbats av besluten kan överklaga dem. – Det är illa, säger Jan Turvall, en av Sveriges ledande experter inom förvaltningsrätt.

Det har skakat rejält på miljöförvaltningen under året. Under uppmärksammade former dömdes förvaltningschefen Annika Ekvalls arbete ut – i en rapport. I en annan rapport fick hon beröm.

Annika Ekvall valde dock att lämna förvaltningen för ett annat jobb. Det skedde i mars i år. Kommunen valde att anställa en konsult på posten, Tommy Nilsson.

Hans tjänst direktupphandlades, trots att summan för hur mycket som får direktupphandlas spräcktes. I och med att kommunen även betalar hans resor hem och boende när han arbetar hamnar kostnaden en bra bit över de 567 000 kronorna som är gränsen för direktupphandling. Det fallet har anmälts av en privatperson till Justitieombudsmannen, JO.

Tommy Nilssons tjänst har dessutom förlängts att gälla fram till årsskiftet.

Varje förvaltningen har sedan en lista för delegering. Den som har delegeringen är förvaltningschefen. I detta fall Annika Ekvall.

– Jag påtalade problemet om delegering när jag slutade på kommunen. Sen vet jag inte vad som hände, säger Annika Ekvall till Kungsbacka-Posten.

Saken är att ingenting hände. Annika Ekvall har haft kvar delegeringen. Eftersom förvaltningschefen Tommy Nilsson inte är anställd, har han inte haft någon beslutanderätt. Det måste finnas en obruten kedja för besluten och det har inte funnits.

– Det är mycket sällsynt att det är på det här sättet. Framförallt borde Kungsbacka kommun ha utlyst den här tjänsten med en gång. Det positiva med att ha konsulter anställda är att man kan använda dem vid behov och att det inte finns någon uppsägningstid. Det negativa är att de tar bra betalt. En konsult brukar ha ett specifikt uppdrag, inte jobba som förvaltningschef flera månader i sträck, säger Jan Turvall.

Han ser även ett annat problem:

– Att ha en konsult som förvaltningschef gör att han eller hon inte kan besluta något eftersom personen inte är anställd. Han kan göra utredningar och annat.

Allt som allt fattar miljöförvaltningen omkring 400 beslut – varje månad.

Många av de beslut som fattats under den tid som Tommy Nilsson arbetat som förvaltningschef är alltså lagstridiga. Enligt Jan Turvall kan privatpersoner överklaga dem – och troligen få rätt.

– Dels har man regeln om tre-veckorsöverklagan. Det innebär att man kan överklaga om beslutet fattats inom tre veckor. Om det har gått längre tid kan man även anmäla det till Justitieombudsmannen, JO, säger Jan Turvall.

Ytterst ansvarig för händelserna på miljöförvaltningen är kommundirektören, Ann-Charlotte Järnström. Hon säger så här angående de beslut som fattats under felaktig delegering:

– Jag har inte detta på rak arm. Jag vet att vår jurist har tittat på detta flera gånger och måste kolla detaljerna med henne. Hon har tagit hand om det här.

Kommunens jurist, Anna Rehnberg, vill dock inte svara på några frågor om detta.

Ann-Charlotte Järnström håller också med om att det inte är optimalt att ha en konsult som förvaltningschef under så här lång tid.

– Det är inget jag förordar, men det är svårt att hitta chefer som har den här kompetensen. Hela Halland har det här problemet.

Hur länge har ni letat efter en miljöchef?

– Först letade vi inte alls eftersom vi inte visste om politiken förordade en eller två chefer. Sedan vi fick reda på den politiska inriktningen har vi letat. Jag hoppas att en ny chef ska vara på plats i januari eller februari, säger Ann-Charlotte Järnström.

Efter att ha talat med kommunjuristen, gav Ann-Charlotte Järnström följande svar:

”Vår bedömning utifrån ny kommunallag är att:Den delegeringsordning som finns från nämnd till tidigare förvaltningschef och dennes vidaredelegering till enhetschefer och inspektörer har varit juridiskt gångbar även under den tid vi har haft en tillförordnad förvaltningschef.”

Och:

”Den tillförordnade förvaltningschefen har inte fattat några myndighetsbeslut.”

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se

Detta gör miljö- och hälsoskydd

Förvaltningen fattar ungefär 400 beslut per månad. Bland annat sköter de om serveringstillstånd och tillsyn på serveringsställen. Dessutom handhar förvaltningen tillsyn över lagar och regler inom hälsoskydd, miljöskydd, naturskydd, strålskydd, smittskydd, receptfria läkemedel och livsmedel.