Mest jämställt bland Kungsbackas chefer

Kungsbacka är bäst i Halland och brädar också rikssnittet vad gäller antalet kvinnliga chefer. Men det är med knapp marginal….