Mer chans till grannsamverkan

Enligt statistiken minskar grannsamverkan risken för bostadsinbrott med 50 procent. I vår sjösätts nya utbildningar för bostadsområden som vill börja.

När kommunen kartlagt bostadsinbrotten de senaste fem åren, så syns det att grannsamverkan minskar risken att utsättas för stöld i hemmet med 50 procent. Så mycket färre inbrott sker i de områden där grannar samverkar för att hålla tjuvarna borta. Och det är goda siffror i ett villasamhälle som Kungsbacka, där tre av fyra bostäder är egna hem eller radhus.

Nationellt visar liknande statistik kring grannsamverkan på en 25-procentig minskning av risken att utsättas för inbrott.

Nu vill Kungsbacka kommun och polisen se fler områden som går in i grannsamverkan. Under våren, med start i mars, börjar utbildningar för de som är intresserade.

I första hand handlar det om att samla in namn på de grannar som vill delta, utse en kontaktperson och se till att gå polisens utbildning för grannsamverkare. Grannsamverkan innebär också att området skyltas upp med varningar och dekaler om att samverkan mellan grannar ökar tryggheten på gatan.

I dag är var fjärde bostad i Kungsbacka ansluten till någon form av grannsamverkan. Den största brottsförebyggande effekten anses ligga i att grannarna börjar att kommunicera mera med varandra.

Den första utbildningen om grannsamverkan i år ges den 8 mars i Kungsbacka polishus och är kostnadsfri.

Läs mer: Rekordlåga siffror för inbrott

Mats H Ljungqvist