Matsalar på äldreboenden stängs för allmänheten

Vård- och omsorgsnämnden i Kungsbacka har ett sparbeting på 24 miljoner kronor. Två miljoner ska man hämta hem genom att…