Många rasar mot vårdcentral

Ilskan är stor hos patienterna på Åsa vårdcentral. För få läkare och dåligt bemötande är några av problemen. – Jag är ledsen och besviken, säger Anette Eliesersson, en av de drabbade.

Klagomålen mot Åsa vårdentral har pågått länge. Anette Eliesersson har sett en klar försämring under det senaste året.

– Egentligen tycker jag vården i Halland är förträfflig, jag har alltid försvarat den. De som arbetar är så enormt duktiga och jämfört med Göteborg är det väldigt mycket bättre. Men på senare tid har det försämrats avsevärt. Det gör mig både ledsen och besviken, säger Anette Eliesersson.

Hennes största dilemma är när det gäller möjligheten att få tid hos läkaren. Det bekymret tycks hon dela med många andra.

– Det är lönlöst att försöka komma till någonstans. Det finns inga läkare och jag ser hur de söker efter ny personal till Åsa vårdcentral hela tiden. Man undrar vad det kommer sig. Det har blivit gradvis sämre hela tiden. Jag har pratat med många som slutat att gå hit.

Anette Eliesersson berättar hur hon bollats runt och hamnat i ett slags Moment22. Läkaren har skickat henne till sjukgymnasten, som skickat tillbaka henne till läkaren.

– Största problemet är att få tid. Det finns ett schema några veckor framåt, bara. När jag frågat om man kan få en tid om fyra, fem veckor i alla fall, då har de inget schema som sträcker sig så långt. Det blir också ett Moment22. Man kommer liksom ingen vart. Nu är inte jag den som ger mig, så jag har väl haft tur och lyckats få tid när jag behövt det. Men väntetiden är väldigt lång, säger Anette Eliesersson.

Hon berättar om en 95-årig kvinna som ansåg sig tvungen att byta vårdcentral på grund av att hon inte fick tid i Åsa.

Kungsbacka-Posten har även talat med andra som anser det blivit sämre på Åsa vårdcentral på sistone. En patient, som vi kan kalla Malin, berättar att hon blivit mycket illa behandlad där.

– Bara jag tänker på Åsa vårdcentral blir jag så arg att jag skakar och mår dåligt. Jag drabbades av ett fruktansvärt dåligt bemötande, under all kritik. Jag kan förstå att de är väldigt stressade eftersom de tycks ha ont om personal. Men de behandlar folk illa, säger Malin.

Hon berättar att hon fick byta läkare fem gånger på kort tid. Själv mådde hon allt sämre. Till slut bytte hon till Capio husläkare i Kungsbacka.

– Det var en så enorm skillnad direkt. Jag fick en helt annan hjälp. I Åsa struntade de i att ringa tillbaka på avtalad tid, det hände vid tre tillfällen. Till slut bad de mig att inte ringa. På Capio sa de precis tvärtom, ”Ring precis när du vill”. Det är inte alltid man behöver ringa, men jag vill känna tryggheten att det finns en möjlighet, säger Malin.

Tommy Rydfeldt (L) är närsjukvårdsnämndens ordförande i Region Halland:

– Det har varit problem under en längre tid på Åsa vårdcentral. Anställda har slutat och chefer har slutat, det är de största orsakerna till bekymren i Åsa, säger Tommy Rydfeldt.

Han berättar att ett förändringsarbete har påbörjats. Istället för att annonsera efter en ny chef för vårdcentralen, har en ny erfaren chef tillsatts.

– De har fått börja om helt och hållet kan man säga. Men sådant här tar tid, det kan ta lång tid. Siffrorna visar dock nu på bättre tillgänglighet. Det pågår ett arbete och vi lägger mycket tid på detta och jag hoppas att vårdcentralen snart kan vara på fötter igen, säger Tommy Rydfeldt.

Tyck till: Hur fungerar det på din vårdcentral?

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se