Många problem med covid-test

Provtagningen för covid-19 är i full gång i länet, men smärtfritt går det inte.

Ungefär en tredjedel av proven har behövt göras om på grund av olika fel. Nu hoppas Region Halland att de flesta problemen ska vara åtgärdade.

Sedan provtagningarna startade den 17 juni har cirka 800 invånare i Kungsbacka kommun testat sig för covid-19. I Halland ligger siffran på 3 000 personer, varav 13% diagnostiserats med sjukdomen.

Många som gjort testet svävade dock i fortsatt ovisshet efter provtagningen: En tredjedel har behövt göra om det på grund av olika tekniska fel som gjort det omöjligt att bedöma resultaten på rätt sätt. Bland annat felmärktes en del prover och andra blev för varma i sommarhettan för att kunna användas.

– I det snabba skedet med att få igång provtagningarna togs mycket ny personal in och det var många nya rutiner. Det är dessvärre så att det blivit en del felhanteringar längs vägen, säger Mika Jägerstedt, projektledare för utökad provtagning av covid-19.

Tog lång tid

I många fall har det också tagit längre tid än de utlovade två dygnen innan resultaten kommit. Mika Jägerstedt förklarar att det berott på flera olika orsaker, bland annat bristande kommunikation. De leverantörer som anlitats av Folkhälsomyndigheten jobbade bara på vardagar i början – en information som regionen inte fått.

– Det var olyckligt att vi inte visste det innan midsommar, säger Mika Jägerstedt och menar att uppstarten av provtagningarna då kunnat planeras på ett annat sätt.

Nu sker arbetet alla dagar, proverna kyls ned och personalen har fått tydligare instruktioner.

 – Vi vill se att det blir ett fortsatt avsevärt bättre resultat de kommande dagarna. Innan dess vågar vi inte säga att detta fullt ut är löst, säger Mika Jägerstedt.

Om problemen skulle finnas kvar kan regionen behöva stänga provtagningen tillfälligt för att få allt under kontroll. Än så länge behövs det dock inte.

Olyckligt

Mika Jägerstedt är noga med att påpeka att de som fått ett besked kan lita på resultatet.

– Det finns inga tvivel om att de provsvar som lämnats ut går att lita på.

Att det varit så många problem i början av provtagningsperioden ser Mika Jägerstedt som olyckligt.

– Vi är inte nöjda. Vi hade större förväntningar på de leverantörer Folkhälsomyndigheten skrivit avtal med än vad de har kunnat leva upp till. Vi har dagligen följt detta men ny information har kommit fram varje dag och det är först nu vi har haft tillräcklig underlag för att få en samlad bild.

Trots problemen har självprovtagningen gett en fördubbling av antalet personer i Halland som testat sig och fått svar på om de har covid-19. Det betyder bland annat att regionen kan nå ut med information till drabbade på ett mer riktat sätt och lättare spåra smittan. Personer med bekräftad covid-19 ombeds också informera alla de varit i kontakt med nyligen för att begränsa smittspridningen.

Anna Mattisson

anna.mattisson@kungsbackaposten.se