Många otrygga – trots färre våldsbrott

Att Kungsbacka är en av de tryggaste kommunerna i Sverige ifrågasätts av invånare som vittnar om att de är rädda…