Den stora lupp-undersökningen ger svar på hur Kungsbackas unga upplever sin situation.

Lupp avslöjar hur unga mår

Tre av fyra unga tjejer i Kungsbacka mår dåligt på grund av stress och nästan var tredje åttondeklassare uppger att de utsatts för brott och hot om våld. Det visar svaren i den stora Lupp-undersökningen av hur unga har det i Kungsbacka.

Lupp ska utläsas ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken” och är en enkät bland åttondeklassare och tvåor på gymnasiet som tar tempen på hur unga mår och upplever sin situation. Undersökningen genomförs också i andra kranskommuner kring Storgöteborg. Frågorna behandlar allt från hur ungdomarna har det hemma till om de har en rik fritid, eller om de tycker att de har demokratiskt inflytande. Flera frågeställningar gäller också hur ofta de använder narkotika, snus eller alkohol.

Det ska sägas från början att 70 procent av de nästan tusen elever som svarat uppger att de generellt mår bra, eller mycket bra. Men bryter man ner undersökningen i delar framgår att runt 30 procent av åttondeklassarna svarar att de det senaste halvåret utsatts för brott och hot om våld. Nästan tre av fyra tjejer i tvåan på gymnasiet svarar att de flera gånger i veckan haft besvär med huvudvärk, magont, stress, nedstämdhet eller sömnproblem. I åttan svarar varannan elev att de ibland känner sig otrygga i skolan. På gymnasiet är det bara en tredjedel, runt 30 procent, som svarar att de ibland upplever otrygghet.

Femton procent av gymnasieungdomarna uppger att de någon gång prövat narkotika. Däremot minskar antalet unga som dricker alkohol, jämfört med undersökningen 2007, men är på samma nivå som 2013. Och mer än var femte elev i årskurs åtta och nästan var tredje gymnasieelev tycker att det finns för lite att göra på fritiden.

Ungdomarnas svar ska nu sammanställas till ett underlag som kommunens tjänstemän och politiker kan använda sig av när de tar beslut som berör unga. Den 15 maj hålls också en stor demokratidag, bland annat med ett rådslag mellan politiker och ungdomar från Kungsbacka. Där kommer resultaten från lupp-enkäten att diskuteras.

Läs också: Ungas situation under lupp

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar