Lösningen på vattenkaoset: nya rör

Översvämningen i augusti förra året slog hårt mot Åsa. Nu har kommunens teknikavdelning för att försöka avhjälpa problemet i framtiden….