Lärarförbundet stänger ute SD-politiker

I satsningen ”Skugga en lärare” får skolpolitiker följa med en lärare under en arbetsdag. Men Lärarförbundet säger nej till Sverigedemokraternas…