Lärare vill äta gratis i skolan: ”Det är schemalagd arbetstid”

Lärarförbundet i Kungsbacka har gjort en omfattande undersökning som visar att hundratals medlemmar anser att skollunchen ska vara gratis för…