Lärare oroliga för Engelska skolan

Engelska skolans etablering i Kungsbacka oroar lärarfacket. De ser en risk att det slår hårt mot de kommunala skolorna. –…