Lantbruk hotas av bostadsbyggen

I flera år har lantbrukaren Henrik Arnesson förgäves försökt stoppa kommunens planer på att lägga ett bostadsbygge granne med jordbruket. Han fruktar att framtida grannar kommer att störas av lukt och buller, klagomål som kan kosta företaget hundratusentals kronor i miljöutredningar. Nu har han överklagat kommunens beslut.

Henrik Arnesson driver gården tillsammans med sin bror. De driver växtodling på 320 hektar prima Vallda-jord och de har också 75 nötkreatur på gården som ligger lantligt långt ute i Lunna.

Men 2014 gick kommunstyrelsen med på att börja planlägga på Arnessons granntomt. Ett mindre bostadshus med ungefär tio lägenheter, tillsammans med ett antal villatomter rullades fram i en detaljplan. Ett bygge som hamnar bara drygt 100 meter från närmaste kohage och ungefär 200 meter från kostallet.

Arnesson, som själv är både Centerpartist och bas i lokala Lantbrukarnas Riksförbund, påpekade redan från början att bostäder och lantbruk inte alltid fungerar så bra ihop. Han fick medhåll av kommunens egen miljöförvaltning. Miljöpolitikerna menade att det är onödigt att bygga så nära att man riskerar framtida konflikter kring lukt, buller eller till och med flugor. Företeelser som är helt normala inslag i vilket jordbruk som helst, men föga uppskattade i bostadsområden.

Men trots kritiken och varningarna från miljönämnden drevs exploateringsavtalet igenom av majoriteten i kommunfullmäktige.

Nu driver Henrik Arnesson hela ärendet till Mark- och miljödomstolen, och vill att de river upp beslutet.

– Vi är inte emot att få grannar, men vi är emot att de kommer så nära. Om någon hyresgäst i framtiden skulle klaga på buller eller lukt, då är det vi som måste bevisa att vi inte är en olägenhet. Och sådana miljöutredningar kan kosta stora pengar, säger han.

Det har hänt förr. En pizzabagare i innerstaden fakturerades för några år sedan hundratusentals kronor av kommunens miljöförvaltning. Det var kostnader för mätningar och utredningar av störande rök från en vedeldad ugn, efter klagomål från grannar i ett bostadshus. Också innerstadskrögare har tvingats betala stora pengar för bullermätningar och utredningar kring höga ljudnivåer. Monsterräkningen till pizzarestaurangen avskrevs senare, efter en kritikstorm från företagare i Kungsbacka.

I överklagandet skriver Arnesson att sådd och skörd är väderberoende och att maskiner kan komma att startas upp mitt i natten, och att spridning av lantgödsel är en förutsättning för växtodling. ”Det luktar och det uppskattas troligen inte av närboende”. Han skriver också att gårdens nötkreatur står i öppna stallar som sprider ”både ljud, lukt och flugor” och att torkningen av hö sker med fläktar – som låter, ibland också nattetid.

De bullermätningar som gjorts visar att jordbruket ligger precis på gränsvärdet för vad som accepteras intill bostäder.

– Men går det så långt att någon klagar så kan det sluta med att det blir vi som måste flytta på oss, konstaterar Henrik Arnesson torrt.

”Byggnation så nära vårt företag gör att utvecklingen av en bärkraftig verksamhet hotas. Nya stallar och andra byggnader kommer inte att kunna uppföras med tanke på avståndet till det tänkta bostadsområdet”, avslutar Arnesson sin skrivelse till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Men den kanske allvarligaste kritiken handlar om att historien ska ses mot bakgrund av kommunens näringslivspolitik. Den styrande alliansen kämpar hårt med löften att de ska ”underlätta företagande i kommunen”. Att då driva igenom ett beslut som kan slå undan benen på en lantbruksverksamhet rimmar illa med politiska löften, menar Arnesson.

– Centern ska ju stå för de gröna näringarna, och det har varit livliga diskussioner i partigruppen om detta. Men allting blir ändå som Fredrik Hansson vill och han står bakom exploateringsavtalet för bostäderna. Men för oss på gården innebär det att vi i värsta fall inte kan utveckla företaget i framtiden, säger han.

Centerns kommunalråd Fredrik Hansson slår ifrån sig den kritiken. Han menar att byggplanerna har föregåtts av både bullerutredningar och kontroll av avstånd, när tjänstemännen i stadshuset har berett ärendet.

– Och det uppfyller alla regler och krav. Som politiker har vi också ett bostadsförsörjningsansvar, och då är det svårt att säga nej till hyresrätter och villatomter som kan byggas där. Vi har försökt göra detta så bra som möjligt, de följer ju reglerna, säger han.

Finns det ändå inte en risk att ni bäddar för en framtida konflikt? Det räcker ju att en enda person klagar, så kan det kosta stora pengar för en enskild företagare?

– Allt kan uppstå, men det behöver inte uppstå. Jag vill påstå att detta är utrett med både hängsle och livrem, och jag hoppas och tror att det kommer att fungera.

”Det blir ändå som Fredrik vill”, säger Arnesson, som är din partikamrat och som menar att Centern borde ta större ansvar för de gröna näringarna, jordbruket. Vad säger du om det?

– Vi har diskuterat igenom detta i partigruppen och så ska det vara, men jag är verkligen ingen envåldshärskare. Gruppen ställde sig bakom detta beslut. Sedan kan jag acceptera att Arnesson inte är nöjd, det är ju därför det är bra att det överprövas, säger Fredrik Hansson.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se